VÅG Å VÆRE ANNERLEDES

Vi er et lete- og produksjonsselskap. 
Men vi er ikke som andre lete- og produksjonsselskap. Vi flytter grensene for det som er mulig, setter samarbeid som en ny norm og våger å tenke annerledes.  

SKIKKELIG UTFORDRENDE

Verden sett fra siden.

VÅRE OPERASJONER
IKKE SOM DU FORVENTER

Vi er stolte over å ha bygget opp en unik bedriftskultur. Vi er ikke som du tror, og ikke som du forventer. 

#TEAMSPIRIT
STATFJORDS LEVETID FORLENGET

Spirit Energy og selskapets partnere i Statfjord-området planlegger å bore om lag 100 nye brønner og forlenge produksjonen med mer enn ti år.

NEWSROOM