headerImage

Felt og Lokasjoner

Vi er et ledende europeisk olje- og gasselskap, med virksomhet i britiske, norske, nederlandske og danske farvann.

Les Mer

Våre felt og prosjekter

Porteføljen omfatter opererte felt som Morecambe Bay, Vale og Oda, ikke-opererte andeler i Cygnus og andre store felt som Statfjord og Kvitebjørn, samt spennende prosjekter som Hejre i Danmark og Nova i Norge.

Avvikling

Det er viktig for oss å få ut mest mulig av feltene våre. Etter hvert som disse feltene nærmer seg avslutning, er vårt hovedfokus å avvikle driften på de enkelte felt på en mest mulig sikker og miljøvennlig måte.

A-feltene A-feltene i sørlige Nordsjøen omfatter ett av områdets eldste funn, nemlig Ann, og også Audrey, Alison og Annabel. Disse feltene ligger ca. 90 km fra land, og etter å ha produsert nesten en trillion kubikkfot gass, er de nå i ferd med å bli avviklet.

Locations

Spirit Energy har mer enn 30 års erfaring på britisk kontinentalsokkel, der vi startet med gassfeltene i Morecambe Bay. De er fremdeles en viktig del av virksomheten.

I dag produserer de britiske teamene våre også olje og gass fra både opererte og ikke-opererte felt, fra Chestnut i sentrale Nordsjøen til Cygnus i nordlige Nordsjøen.

Spirit Energys norske virksomhet ble opprettet i 2006, ved Centricas og Bayerngas Norges etableringer i Norge. I dag har Spirit Energy om lag 60 lisenser på norsk sokkel. Av disse er vi operatør for rundt 20 prosent. Spirit Energy har bygd opp sin norske portefølje gjennom tildelinger i konsesjonsrunder, leting og oppkjøp.

Med eierandeler i 14 produserende felt i Norge, produserer Spirit Energy ca. 85 000 fat oljeekvivalenter per dag på norsk sokkel. Spirit Energy opererer også to felt i Norge – Oda og Vale. I tillegg er Spirit Energy operatør for Fogelberg-prosjektet og partner i Nova-utbyggingen.

Spirit Energy opererer to viktige sentre på nederlandsk sokkel i Nordsjøen, Markham-området (Greater Markham Area) og F3-FA.

Markham-området, som har produsert gass i mer enn 25 år, omfatter feltene Markham, Chiswick, Grove og Kew, og det nederlandske teamet har fokusert spesielt på å innføre ny teknologi og bore nye brønner for å maksimere produksjonen fra området.

F3-FA produseres via Nordsjøens første og største selvinstallerende plattform, som blir brukt fordi den er fleksibel og feltet ligger langt borte.

Spirit Energy har ikke-opererte eierandeler i funnene Solsort og Hejre i Danmark.

Sammen med de andre eierne vurderer Spirit Energy nå mulige utbyggingskonsepter for begge funn, blant annet om det er mulig å bygge ut funnene sammen.

Det er viktig for oss å få ut mest mulig av feltene våre. Etter hvert som disse feltene nærmer seg avslutning, er vårt hovedfokus å avvikle driften på de enkelte felt på en mest mulig sikker og miljøvennlig måte.

A-feltene i sørlige Nordsjøen omfatter ett av områdets eldste funn, nemlig Ann, og også Audrey, Alison og Annabel. Disse feltene ligger ca. 90 km fra land, og etter å ha produsert nesten en trillion kubikkfot gass, er de nå i ferd med å bli avviklet.

Storbritannia

Klikk for mer

Norge

Klikk for mer

Danmark

Klikk for mer

Nederland

Klikk for mer