headerImage

Om Oss

Vi er et ledende og uavhengig europeisk olje- og gasselskap.

Les Mer

Hvem vi er

For å lykkes i dagens energiverden trengs det partnerskap, fleksibilitet og innovasjon. Energifremtiden tilhører de som forstår endring og handler raskt.

Spirit Energy har flere enn 700 ansatte som jobber i Storbritannia, Nederland, Norge og Danmark. Vi er aktive innenfor leting, utbygging og produksjon av olje og gass. Samlet produserer vi om lag 50 millioner fat oljeekvivalenter i året – det tilsvarer en dagsproduksjon på nesten 140 000 fat oljeekvivalenter. Vi skal tenke nytt, både for å finne mer olje og gass, men også for å få mest mulig ut av de feltene vi allerede har. Sikkerhet kommer alltid først – i alt vi gjør. 

Historie

Spirit Energy ble opprettet i 2017 ved at Centricas olje- og gassdivisjon ble slått sammen med Bayerngas Norge AS. 

Centrica plc eier 69 prosent av selskapet, mens de resterende 31 prosentene tilhører Bayerngas Norges tidligere aksjonærer, anført av Stadtwerke München og Bayerngas GmbH.

ODA

Oda-feltet i Nordsjøen er Spirit Energys første opererte utbygging i Norge, og planlagt produksjonsstart er i 2019. Høsten 2015 boret Spirit Energy et pilothull på Oda-feltet. Metoden som ble brukt har aldri før været benyttet i olje- og gassindustrien.

Se video her