Accessiblity Tools
Spirit Energy inngår langsiktige samarbeidsavtaler
22 jan 2021

Spirit Energy inngår langsiktige samarbeids-avtaler

Spirit Energy Norway AS inngår femårige avtaler med tre leverandørselskaper. Avtalene er en fortsettelse av en ny type leverandørsamarbeid som ble startet i 2015, og som har bidratt til at Spirit Energy leverte sin første utbygging på norsk sokkel et halvt år foran tidsplan og 15 prosent under budsjett.

– Samarbeidet fungerer over all forventning og resultatene er bunnsolide. Derfor har vi blitt enige med leverandørene våre om å fortsette å jobbe sammen på denne måten også de neste fem årene, sier administrerende direktør Gro Kyllingstad i Spirit Energy Norway AS.

Rammeavtalene som nå blir signert med Subsea 7, TechnipFMC og DNV GL er en fortsettelse av et svært vellykket femårig samarbeid, som var det første i sitt slag i Norge da det ble innledet høsten 2015. Hensikten var å få til et tettere og mer forutsigbart samarbeid mellom oljeselskap og leverandører. Avtalen hadde en varighet på fem år, med opsjon om å forlenge med ytterligere fem nye år dersom samarbeidet ga resultater.

Da det nye samarbeidet startet, sto Spirit Energy foran sin første utbygging i Norge.  

– Vi knyttet til oss sterke leverandører med lang erfaring fra utbygginger på norsk sokkel. De har vært med på Oda-utbyggingen fra start til mål. Vi har sammen definert prosjektet; hva som er de beste løsningene og hvordan gjennomføre mest mulig effektivt. Vanligvis definerer oljeselskapene arbeidet og setter det deretter ut på anbud. Vi tror vi blir bedre ved tettere samarbeid. Det har vist seg å stemme, sier Kyllingstad.

Store investeringer
I dag kommer halvparten av Spirit Energys produksjon fra Norge.

– Vi har investert betydelig i Norge gjennom mange år, rundt 12,7 milliarder kroner de siste fem årene (2016–2020). Vi kommer utvilsomt til å legge igjen store beløp i Norge også fremover, anslagsvis 14,7 milliarder kroner den neste femårsperioden (2021–2025), sier Kyllingstad. 

Spirit Energy er medeier i Nova-feltet som er under utbygging i Nordsjøen og som har planlagt produksjonsstart i 2022. Nå blir også en samordnet utbygging vurdert for en rekke funn på Haltenbanken, der selskapet også er med. Funn som Bergknapp, Iris og Fogelberg, sistnevnte operert av Spirit Energy, er også mulige utbyggingskandidater.

– Vi jobber målrettet for å få til en utbygging av Fogelberg-funnet i Norskehavet. Samarbeidsmodellen vi har etablert har som mål å være attraktiv for både leverandører og oljeselskap, og vil bli brukt i en eventuell utbygging. Ideen er at åpent og langsiktig samarbeid skal lønne seg, også økonomisk. Forutsigbarhet er avgjørende for gode resultater. Derfor er jeg trygg på at vår modell gjør oss i stand til å levere prosjekter til høy kvalitet og riktig pris, sier Kyllingstad.


Kontakt:

Tom Gederø, kommunikasjonssjef i Spirit Energy Norway AS
Mobil: (+47) 922 47 082
Email:
tom.gedero@spirit-energy.com