Accessiblity Tools
Spirit vinner nye lisenser på norsk sokkel
19 jan 2021

Spirit vinner nye lisenser på norsk sokkel

Spirit Energy har vunnet tre nye lisenser i tildeling i forhåndsdefinerte områder-runden (TFO) på norsk sokkel.

– Vi trenger mer leteareal, spesielt nær eksisterende infrastruktur og i modne områder, sier letesjef  på norsk sokkel Marianne Bruvoll i Spirit Energy.

I TFO 2020-runden har Spirit Energy vunnet nye lisenser både i Norskehavet og Nordsjøen:

  • PL 1049 B er i Nordsjøen. Operatør er Equinor (40%) og partnere er Petoro (20%) og Spirit Energy (20%).

  • PL 1112 er i Norskehavet. Operatør er Shell (40%) og partnere er DNO (20%), Neptune (20%) og Spirit Energy (20%).

  • PL 836 SB er i Norskehavet. Operatør er Wintershall Dea (40%) og partnere er DNO (30%) og Spirit Energy (30%).

– Det er fremdeles mulig å gjøre betydelige funn i modne områder på norsk sokkel. I 2020 ble det startet 31 letebrønner i Norge. Dette resulterte i 14 funn, 7 i både Norskehavet og Nordsjøen. Vi er partner i et av de største oljefunnene som ble gjort i fjor, Bergknapp, sier Bruvoll.

– TFO-ordningen er viktig for å opprettholde et jevnt letenivå på norsk sokkel og for å skape verdier, sier hun.

Om TFO 2020
30 selskaper har mottatt tilbud om eierinteresser i til sammen 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel. Myndighetene vurderte søknader fra totalt 33 selskaper.

Av de 61 utvinningstillatelsene er 34 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 3 i Barentshavet. 12 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.