headerImage

Tidlig produksjonsstart for Maria-feltet

Produksjonen på Maria-feltet har nå startet, om lag ett år før opprinnelig plan. Utbyggingskostnadene er mer enn 20 prosent under budsjett. 

Les Mer
Dec 18, 2017

16. desember var første dag med olje fra Maria, mens opprinnelig plan sa fjerde kvartal 2018. Investeringskostnadene ser ut til å lande på rundt 12 milliarder kroner, om lag tre milliarder kroner lavere enn budsjettet som ble presentert i Plan for utbygging og drift (PUD).

– Dette er solid levert, først og fremst fra operatør Wintershall, men også fra våre folk som har jobbet med Maria. De har bidratt med innflytelse i prosjektet akkurat slik en aktiv partner skal, sier administrerende direktør Dag Omre i Spirit Energy Norge.

PUD ble levert til Olje- og energidepartementet i april 2015.

– Maria er et relativt komplekst utbyggingskonsept. Da er det imponerende å starte produksjon så kort tid etter investeringsbeslutning. Prosjektet har også levert gode sikkerhetsresultater, sier Omre. 

Komplekst prosjekt

Maria er tilknyttet tre Statoil-opererte felt; Kristin, Heidrun og Åsgard B. Dette gjør Maria til et komplekst undervannsfelt. Gjennom oppkobling til eksisterende infrastruktur og en planlagt produksjonstid på 25 år, vil Maria sikre en forlenget levetid på noen av feltene.

Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin for prosessering og videre transport til Åsgard for lagring og deretter omlasting til tankbåter. Gassen blir eksportert til Kårstø gjennom Åsgard transportsystem. Injeksjonsvann til reservoaret for å holde oppe trykket blir levert fra Heidrun. Løftegass kommer fra Åsgard B via undervannsfeltet Tyrihans.

Utvinnbare reserver er ca. 180 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje. På det meste vil Maria levere 8300 fat oljeekvivalenter daglig til Spirit Energy.

Maria-feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet. Spirit Energy har en eierandel på 20 prosent. Operatør Wintershall har 50 prosent, mens Petoro eier 30 prosent.

Kontakt: Tom Gederø Kommunikasjonssjef, Spirit Energy Norway Mail: tom.gedero@spirit-energy.com Mobil: +47 922 47 082

RELATED ARTICLES