headerImage

ISLAND INNOVATOR SKAL BORE AVGRENSNINGSBRØNN PÅ FOGELBERG

– Island Innovator er en moderne rigg som ble bygget i 2012. Riggen er svært godt egnet for boring av avgrensningsbrønnen på Fogelberg. Nå er fokuset på grundig planlegging og gjennomføring slik at vi opererer på en sikker måte samtidig som vi tar vare på miljøet og leverer på kostnader og i henhold til fremdriftsplanen, sier administrerende direktør Dag Omre i Spirit Energy Norge. 

Les Mer
Dec 01, 2017

FØRSTE FUNN

Fogelberg ligger på Haltenbanken i Norskehavet. Feltet ble oppdaget i 2010 i det som var Spirit Energys første opererte letebrønn på norsk sokkel etter at Spirit Energy var operatør for sin første letebrønn på norsk kontinental.  

Størrelsen på funnet er anslått til ca. 60 millioner fat oljeekvivalenter, og det nåværende utbyggingskonseptet er en havbunnstilkopling til den Statoil-opererte plattformen Åsgard B. Fra Åsgard B vil den ferdig prosesserte gassen sendes videre til Kårstø gjennom transportrørledningen Åsgard. Det vil være tilgjengelig kapasitet i rørledningen fra 2021, og hvis prosjektet blir godkjent, vil produksjonsstart på Fogelberg kunne finne sted samme år, eventuelt i 2022.

Riggavtalen med Island Drilling omfatter også opsjon for ytterligere to brønner. Den halvt nedsenkbare plattformen ‘Island Innovator’ opereres av Odfjell Drilling.

Spirit Energy Norge er operatør for Fogelberg-lisensen.

KONTAKT

Tom Gederø, kommunikasjonssjef

Spirit Energy Norge

E-post: tom.gedero@spirit-energy.com 

Mobiltelefon: +47 922 47 082