headerImage

Oljefunn i Nordsjøen

Spirit Energy er partner i et nytt oljefunn i Nordsjøen. Funnet er gjort i Lille Prinsen-prospektet, og foreløpige beregninger viser at det er i størrelsesorden 15–35 millioner fat utvinnbar olje.

Les Mer
Jun 08, 2018

Oljefunn i Nordsjøen

Spirit Energy er partner i et nytt oljefunn i Nordsjøen. Funnet er gjort i Lille Prinsen-prospektet, og foreløpige beregninger viser at det er i størrelsesorden 15–35 millioner fat utvinnbar olje.

– Vi er svært fornøyd med å gjøre et nytt oljefunn som vi tror kan være kommersielt. Informasjonen vi har fått fra boringen tyder på at det er ytterligere potensial i området, sier letesjef Marianne Bruvoll i Spirit Energy.

Lille Prinsen er lokalisert i produksjonslisens 167, om lag 200 kilometer vest for Stavanger.

Over hovedfunnet ble det også gjort et annet funn med svært god reservoarkvalitet, men størrelsen på sistnevnte er så langt ikke vurdert.

Brønnen avgrenset også gassfunnet Verdandi fra 2004. Det tidligere estimatet på 4–11 millioner fat oljeekvivalenter i dette funnet blir oppretthold.

– Denne delen av Nordsjøen er et kjerneområde for oss. Det blir spennende å arbeide videre for å kartlegge mulighetene i området, sier Bruvoll.

Partnerskapet i PL 167 består av Spirit Energy Norge 20 % 1, Equinor Energy AS 60 % 1 (operator) og Lundin Norge AS 20 %.

1 Overføring av andeler fra Equinor til Spirit Energy er betinget av godkjenning fra norske myndigheter.


Kontakt:

Tom Gederø, kommunikasjonssjef Spirit Energy Norge
Telefon: (+47) 922 47 082
E-post: tom.gedero@spirit-energy.com

RELATED ARTICLES