headerImage

Rigg-kontrakt tildelt for Nova-utbyggingen

Spirit Energy og partnerskapet i Nova-lisensen har tildelt en riggkontrakt for Nova-utbyggingen til Seadrill Operations Ltd.

Les Mer
Jun 28, 2018

Rigg-kontrakt tildelt for Nova-utbyggingen

Spirit Energy og partnerskapet i Nova-lisensen har tildelt en riggkontrakt for Nova-utbyggingen til Seadrill Operations Ltd.

West-Mira.jpg#asset:262

Seadrill skal operere riggen West Mira på vegne av Northern Drilling.   

West Mira skal bore seks undervannsbrønner på Nova-feltet. Planlagt borestart er i første halvdel av 2020 og operasjonen vil vare i om lag ett år. Per i dag er målet å starte oljeproduksjon fra Nova i 2021.

Nova skal bygges ut med to havbunnsrammer som er koblet til den nærliggende Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova-feltet vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa-plattformen.

Nova ble oppdaget i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 17 kilometer sørvest for Gjøa-plattformen og omtrent 120 kilometer nordvest for Bergen.

Spirit Energy eier 20 prosent av Nova. Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent. 

RELATED ARTICLES