headerImage

Lite oljefunn i Nordsjøen

Spirit Energy har gjort et mindre oljefunn i undersøkelsesbrønn 35/9-14 i utvinningstillatelse 682 (Tethys-prospektet). 

Les Mer
Mar 27, 2018

Brønnen er lokalisert på Måløy-skråningen i den nordlige delen av Nordsjøen, 66 km vest for Florø og 6 km nordvest for Gjøa-feltet. Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter av Oxford alder og å utføre omfattende datainnsamling og prøvetaking i tilfelle funn.

Brønnen påtraff 20 meter med hydrokarbonførende sandstein av Oxford alder i Heatherformasjonen, med dårlige reservoaregenskaper.

Et nedflanks sidesteg påtraff 64 meter med sandstein med spor av hydrokarboner, men også her var reservoaregenskapene dårlige og under forventning.

Omfattende datainnsamling og prøvetaking er utført i begge brønnene og det skal nå jobbes med evaluering av innsamlet data samt integrering med den eksisterende geologiske forståelsen for å oppdatere tolkningen av Tethys-funnet samt andre prospekter i området. Brønn 35/9-14 klassifiseres som et teknisk oljefunn. Brønn 35/9-14 A er tørr med spor av hydrokarboner.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Enabler, og er de første brønnene som bores i utvinningstillatelse 682.

Selv om samlet resultat i brønnene er skuffende, er disse brønnene en bekreftelse på at den stratigrafiske felle-mekanismen i prospektet fungerer. Dette er oppmuntrende for videre undersøkelser i øvre jura i denne delen av Nordsjøen. Data som vi har samlet inn vil være verdifulle med hensyn til videreutvikling av vår forståelse av hvordan reservoarkvalitet er fordelt, noe som er avgjørende for modning av gjenværende prospektivitet i øvre jura i området, sier direktør Arne Westeng i Spirit Energy.

Dette er den første av åtte letebrønner i 2018 som Spirit Energy Norge deltar i, hvorav fire som operatør. Spirit Energy Norge er operatør i utvinningstillatelsen med en eierandel på 30 %. De andre rettighetshavere er Capricorn Norge AS (30 %), Wellesley Petroleum AS (20 %) og Petoro (20 %).

(Riggfoto: Songa Offshore)


For mer informasjon, ta kontakt med:
Arne Westeng
Direktør, Spirit Energy
Tlf: +47 404 49 102
e-post: arne.westeng@spirit-energy.com

Tom Gederø 
Kommunikasjonssjef, Spirit Energy Norge
Telefon: +47 922 47 082
e-post: tom.gedero@spirit-energy.com

RELATED ARTICLES