Accessiblity Tools
Spirit Energy worker in safety helmet
VÅRE FORPLIKTELSER
VI TAR ANSVAR
FOR VÅR MILJØPÅVIRKNING

Våre forpliktelser

Vi går inn for å ta gode valg og gjøre det rette. Det gjelder i alle selskapets aktiviteter, fra å sørge for driftssikkerhet og verdsette våre ansatte, til å utføre vår virksomhet med integritet og opptre som en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet.

VÅRE KOLLEGAER

VI ER ALLE SPIRIT

I Spirit Energy er de ansatte avgjørende for selskapets suksess. De representerer selskapets visjon og verdier og bidrar til å skape en bedriftskultur basert på gjensidig tillit og respekt, der alles bidrag, ferdigheter og perspektiver blir verdsatt.

Våre kollegaer

MILJØ

Vi tar vårt miljøansvar på alvor. Vi bryr oss om bærekraft og går alltid inn for å redusere selskapets miljøpåvirkning så mye som mulig.

LEVERINGSKJEDEN

For hvert pund, euro eller krone vi bruker, går 80 % til leveringskjeden. Våre samarbeidspartnere spiller en avgjørende rolle i selskapets virksomhet. Vi samarbeider nært med dem for å sikre at alle operasjoner utføres på en trygg måte.

Les mer