VI TAR ANSVAR OGSÅ UTOVER JOBBEN

Vi tar vårt miljøansvar på alvor. Vi bryr oss om bærekraft og går alltid inn for å redusere selskapets miljøpåvirkning så mye som mulig.

Vår virksomhet

Katalysator

I 2019 investerte vi 11,2 millioner britiske pund i en katalysator som skal behandle utslipp av nitrogenoksid fra North Morecambe Terminal. Det har ført til en 80 % nedgang i utslipp av både nitrogenoksid (NOx) og karbonmonoksid (CO) fra gasskompressoren på feltet, som var den største utslippskilden på anlegget.

Vi bidrar til å beskytte dyrelivet 

Sommeren 2019 bidro vi til naturvernorganisasjonene Natural England og Cumbria Wildlife Trusts arbeid med å fargemerke mer enn 100 måker som hekker i området rundt Barrow Gas Terminals. Arbeidet var del av et langsiktig prosjekt for å overvåke tilstanden til sildemåke- og gråmåkebestanden i Nordvest-England. Anlegget ligger like ved elvemunningen, og derfor er det et populært tilholdssted for silde- og gråmåker. Ved å merke måkene med en metallring med en unik kode, kan en overvåke og registrere måkenes bevegelser (avstand, retning og migrasjonsavstand) mer nøyaktig, noe som bidrar til å opprettholde bestanden.

SCR-systemer

I 2017 utviklet, konstruerte og monterte vi et selektivt katalytisk reduksjonssystem (SCR) på gassturbinene på selskapets Markham J6A-plattform i den nederlandske delen av Nordsjøen. Det var første gang en SCR-enhet ble installert på en offshoreplattform. Selskapets investering på 5 millioner euro reduserte NOx-utslippene med hele 75 %, og vi oppfylte dermed de nye forskriftene som er fastsatt av nederlandske myndigheter.

Vi kutter utslippene

I 2016 investerte vi 84 millioner britiske pund i Barrow Terminal-prosjektet. Prosjektet gikk ut på å bygge en ny rørledning mellom terminalene South og North Morecambe. Rørledningen førte til mer effektiv gassbehandling på anlegget og dermed til lavere årlige utslipp fra selskapets forbrenningsaktiviteter.

Avvikling

Håndtering av avfall fra avviklingsaktiviteter er en viktig miljøsak for olje- og gassindustrien. For å redusere selskapets miljøpåvirkning går vi inn for å gjenbruke og resirkulere så mye som mulig.  Under avviklingen av Stamford- og Rose-feltene i den sørlige delen av Nordsjøen, fjernet vi 1000 tonn med infrastruktur. Likevel ble ikke noe avfall sendt til avfallsdeponier. 

VÅR MILJØPRESTASJON

Vi rapporterer selskapets miljøresultater hvert år, i henhold til OSPARs anbefaling 2003/5.

Se våre rapporter her