Accessiblity Tools
A group of workers in orange overalls and safety helmets
SIKKERHET ER VÅR FØRSTEPRIORITET

Vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning. Vi utfører jobben trygt, ellers jobber vi ikke. Vi tar oss tid til å gjøre ting riktig, og måloppnåelse går aldri på bekostning av sikkerheten.

Sikkerhet er vår førsteprioritet

Å utføre virksomheten vår på en trygg og god måte er vår førsteprioritet.

Vi mener at alle arbeidsrelaterte hendelser kan unngås, og vi går inn for å utføre arbeidet vårt på en trygg og ansvarlig måte.  

Vi forstår og håndterer all risiko og holder oss selv og de rundt oss ansvarlige. Vi har godt opplærte og kompetente team og oppmuntrer alle til å arbeide på en trygg måte, hver eneste dag. Vi sier ifra hvis vi mener at en oppgave eller et arbeidsmiljø ikke er trygt og samarbeider med våre interessenter, leverandører og forretningspartnere om å innføre beste praksis.  

Vi kan alltid bli bedre. Vi lærer og forbedrer oss hele tiden. Vi gransker, deler og lærer. Vi har målbare målsettinger for å oppnå enda bedre resultater.