Accessiblity Tools
VI HOLDER
DET VI LOVER

Vi ønsker å gjøre det rette og utfører våre aktiviteter med integritet.

Vi går inn for å handle med integritet og overholder alle lover og forskrifter i de landene vi har virksomhet i, i henhold til anerkjente internasjonale standarder.

Vi anser det som både ulovlig og uetisk å tilby eller ta imot upassende betalinger for å oppnå eller beholde en forretningsavtale. Vi aksepterer ikke betalinger som vi finner upassende og er spesielt forsiktige med å tilby eller ta imot gaver eller representasjon. Vi går inn for å sikre at våre forretningspartnere og tredjeparter støtter vårt arbeid for å eliminere bestikkelser og korrupsjon.

Interessekonflikter kan oppstå når personlige interesser kommer i konflikt med Spirit Energys interesser og påvirker vår evne til å ta objektive beslutninger. Vi vil aldri bruke vår stilling, påvirkningskraft, selskapsinformasjon, eiendeler eller ressurser til å oppnå fordeler for oss selv eller andre.

Vi respekterer og overholder gjeldende handelskontroller i de landene vi har virksomhet, inkludert økonomiske sanksjoner og lover for import og eksport. Det bidrar til å sikre at vi ikke har forretningsvirksomhet med land, personer eller forretninger som er underlagt sanksjoner eller kontroller.

Vi beskytter Spirit Energys produkter og tjenester fra å bli brukt til hvitvaskingsformål eller til å finansiere terror. Vi evaluerer virksomheter vi ønsker å samarbeide med ved å følge prosedyrer for behørig aktsomhet og sikre at forretningspartnere, kunder, sammenslåings-/oppkjøpspartnere og andre tredjeparter sjekkes opp mot globale lister over forbudte eller begrensede parter.

Vi går inn for å forebygge, avdekke og granske svindel og tolererer ikke svindel i vår virksomhet. Alle former for bedragersk eller uærlig adferd er ulovlig, og vi rapporterer alle alvorlige tilfeller til relevante myndigheter.

Dersom vi får tilgang til upublisert, prissensitiv informasjon om Spirit Energy eller våre forretningspartnere, vil vi aldri bruke slike opplysninger til vår egen eller andres fordel.

Vi opptrer på en rettferdig og etisk måte i kontakt med våre konkurrenter og forretningspartnere og deltar aldri i noen form for konkurranseskadelige aktiviteter. Vi ønsker at markedene vi deltar i skal være rettferdige og konkurransedyktige. Vi vil derfor være objektive og uavhengige når vi velger hvilke markeder vi skal operere i, hvordan vi arbeider og hvilke priser vi tar. Overenskomster eller kommunikasjon med konkurrenter og forretningspartnere som fører til markedsdeling, prisbinding, produksjonsbegrensninger eller avtalte anbud, er ulovlig og vi tar ikke del i slike aktiviteter.

Vi ønsker at positive sosiale og miljømessige virkninger skal spre seg lenger enn til våre nærmeste operasjoner. Vi oppmuntrer leverandørene i forsyningskjeden til å ha like høye standarder og tar grep dersom vi oppdager at forretningspartnere eller tredjeparter ikke lever opp til forventingene.