VI ER ALLE SPIRIT

Teamene våre gjør oss ikke bare til det vi er. De skaper det vi ønsker å være.

I Spirit Energy er de ansatte avgjørende for selskapets suksess. De representerer selskapets visjon og verdier og bidrar til å skape en bedriftskultur basert på gjensidig tillit og respekt, der alles bidrag, ferdigheter og perspektiver blir verdsatt.

INKLUDERENDE BEDRIFTSKULTUR

Spirit Energys suksess er et resultat av selskapets mangfold av talenter, der de ansatte presterer sitt beste i sine roller. Vi tar avgjørelser om ansettelse, rekruttering, utvikling og forfremmelse på grunnlag av den enkeltes egenskaper, veid opp mot selskapets behov. Vi fremmer en inkluderende bedriftskultur basert på varsomhet og respekt. Vi ønsker at alle våre ansatte og søkere skal ha like muligheter, og tolererer ingen form for diskriminering.  

Spirit Energy har forpliktet seg til å følge mangfolds- og inkluderingserklæringen General Counsel Statement of Support for Diversity & Inclusion (D&I). Det viser at selskapet lover å fremme mangfold og inkludering, ikke bare innen vår egen organisasjon, men også blant advokatstanden og generelt i forretningsverden.

RETTFERDIG LØNN OG ANERKJENNELSE

Vi har rettferdige og gjennomsiktige belønnings- og anerkjennelsesprosesser som fremmer de ansattes rettigheter, utvikling og rettferdig lønn, og overholder lønns- og arbeidstidlovgivningen i de landene vi har virksomhet.

MOBBING OG TRAKASSERING

Vi går inn for å skape en arbeidsplass uten trakassering, der ingen vegrer seg for å  på jobb. Som fastsatt i våre retningslinjer, forbyr vi enhver adferd som kan oppleves som trakassering eller mobbing og vi forventer det samme av våre forretningspartnere og tredjeparter.

MENNESKE-RETTIGHETER

Hvor enn vi er i verden, respekterer og støtter vi de grunnleggende menneskerettigheter og friheter for alle som arbeider for oss, hos oss eller som bor i de lokalsamfunn hvor vi har virksomhet. Vi forårsaker eller bidrar aldri med hensikt til aktiviteter eller forhold som utgjør brudd på menneskerettighetene, verken direkte eller indirekte, og dersom det skulle oppstå forhold som innvirker på menneskerettighetene, er dette noe vi tar tak i.

UK GENDER PAY GAP - 2018

I 2018 rapporterte vi selskapets UK Gender Pay Gap-tall for første gang. Dette er en oversikt over lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Storbritannia, og rapportering er obligatorisk for bedrifter med 250 ansatte eller mer. Vi setter pris på den innsikt prosessen gir. For å lære mer om selskapets tall, kan du se videoen nedenfor. Her får også vite mer om hva vi gjør for våre team i dag og for de flotte menneskene som skal jobbe for Spirit Energy i fremtiden: