Accessiblity Tools
A group of people dressed up in costumes, hugging and laughing
VI BRYR OSS, VI HANDLER

Vi har aktiviteter på tvers av industrien, miljøer og lokalsamfunn. Vi bryr oss og er alltid på utkikk etter muligheter til å bidra positivt til lokalsamfunnet.

Vi vil gjerne ta vår del av ansvaret. Derfor gir våre team gjerne av sin tid, energi og kompetanse for å bidra til lokalsamfunnene vi bor og arbeider i.

PARTNERSKAP MED VELDEDIGHETS-ORGANISASJONER

Vi samarbeider med lokale veldedighetsorganisasjoner om å takle bredere sosiale anliggender som helse, utdannelse og miljø. Gjennom dette samarbeidet har vi knyttet meningsfulle og viktige forbindelser, og våre team tar aktivt del i pengeinnsamlinger og andre frivillige aktiviteter. Vi er også partnere med våre leverandører i frivillig arbeid, og sammen ønsker vi å bidra til endring.

A group of people standing next to bunch of bin bags
A group of Spirit Energy posing with a cheque of 2550,00 Euros. The text on the cheque says 'Walk for KIKA'
A group of runners running a race

FRIVILLIG ARBEID

Spirit Energys virksomhet er bygget på en sterk grunnmur. Våre dyktige og motiverte team har mer å tilby enn sine daglige roller. Mange av dem ønsker å dele sin kunnskap og kompetanse også utenfor arbeidsplassen og vi oppmuntrer og støtter dem i dette arbeidet.

EN INSPIRASJON-SKILDE FOR NESTE GENERASJON

For å kunne være med å forme industrien i fremtiden, trenger vi å tiltrekke oss neste generasjon. Derfor har vi tatt kontakt med dem og gitt dem en forsmak på hvor interessant og tilfredsstillende en karriere i energibransjen kan være.

I samarbeid med det skotske arbeidsmarkedsprogrammet Developing the Young Workforce forbereder vi barn og unge på arbeidslivet. Vi gir også studenter veiledning og arbeidserfaring gjennom det britiske initiativet Career Ready. Men det er ikke alt. Sammen med samfunnsaktøren Stemettes har vi satt de unge i kontakt med inspirerende kvinner som arbeider innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk (Science, Technology, Engineering and Maths - STEM), og de hjelper neste generasjon med å ta velbegrunnede karrierevalg.

HELSE OG TRIVSEL

Vi har sett verdien av en sunn arbeidsplass og sunne, friske medarbeidere. Derfor støtter vi arrangementer som gir våre team og lokalsamfunnet mulighet til bedre helse og økt trivsel.

Siden 2008 har vi vært hovedsponsor for 3-Sjøersløpet i Stavanger, Norge. Vi har bidratt til å endre løpet fra et lite, lokalt arrangement til en viktig konkurranse med elite-, nasjonal og internasjonal deltakelse. Over 3000 løpere er med hvert år.

I Nederland arrangerer vårt Hoofddorp-team en årlig tur, både på land og offshore, til inntekt for den nederlandske barnekreftforeningen KIKA. Og i Storbritannia er vi sponsor for og deltar i arrangement som Aberdeen Corporate Games og sykkelløpet Tour de Furness i Barrow, til inntekt for veldedighet.