Accessiblity Tools
SAMMEN SKAPER VI RESULTATER

For hvert pund, euro eller krone vi bruker, går 80 % til leveringskjeden. Våre samarbeidspartnere spiller en avgjørende rolle i selskapets virksomhet. Vi samarbeider nært med dem for å sikre at alle våre operasjoner utføres på en trygg måte.

Vi tar vårt forhold til leveringskjeden svært alvorlig. De er en utvidelse av teamet vårt, og samarbeid med dem er uten tvil en viktig del av selskapets suksess.

Det sier seg selv at vi forlanger det beste. Men her i Spirit Energy føler vi at det må gå begge veier. Vi har ikke bare nøye kontroll med leverandørenes kvalitet og leveringsevne, vi holder også oss selv ansvarlig som kunde og håndterer forholdet oss imellom med integritet.  

Videre forventer vi at alle leverandører handler i samsvar med våre kjerneverdierDelivery, Collaboration, AgilityCourage og Care, og at de overholder selskapets krav til etikk, samfunnsansvar, sikkerhet og miljø, inkludert vår visjon om en arbeidsplass uten hendelser.

COVID-19

Vi samarbeider fortløpende med våre leverandører for å svare på virkningene COVID-19-utbruddet kan ha for virksomheten. For mer informasjon, ta i første omgang kontakt med din kontaktperson, eventuelt vår innkjøpsavdeling ved å sende en e-post til: supplier_info@spirit-energy.com

LYST TIL Å BLI LEVERANDØR?

Vi er stolte over å kunne si at vi har knyttet mange gode leverandørforbindelser i årenes løp, men vi er alltid glad for å høre fra nye leverandører som ønsker å jobbe med oss. Du trenger bare å følge noen enkle trinn:

 • Kontakt oss. Send oss en epost med selskapets navn, forretningsadresse, årlig omsetning og kontaktopplysninger. Ikke glem å sende oss en kort oversikt over hvilke tjenester eller varer firmaet ditt kan tilby, samt ditt HMS-regnskap.
 • Nye leverandører (og fra tid til annen eksisterende leverandører) blir vurdert i tråd med våre prosesser for aksept av nye leverandører. Etter at vi har sett på informasjonen din, vil vi videresende den til de relevante teamene (med deg på kopi). De vil så kontakte deg dersom det blir aktuelt.
 • NB! I Storbritannia og Nederland bruker vi FPAL til å identifisere mulige leverandører, mens vi i Norge bruker EPIM JQS. Vi vil derfor anbefale at leverandører som ønsker å samarbeide med oss, er registrert i henhold til dette.

HSES-FORVENTNINGER

Sikkerhet er avgjørende for oss i Spirit – ta deg tid til å se gjennom våre HSES-forventninger.

Vi har opprettet en HMS-alarm e-postboks SE.SafetyAlertSharing@spirit-energy.com som alle våre kontraktører og leverandører kan bruke til å informere oss om sikkerhetsvarsler eller erfaringer.

Vennligst send en mailkopi til denne overvåkede e-postboksen dersom du tar kontakt med vår kontraktseier for å dele dine erfaringer.

E-postboksen skal ikke brukes til å varsle om en hendelse som involverer vårt arbeid; disse må fremdeles kommuniseres formelt og til riktig tid.

DET ER BEDRE Å VÆRE TO

Vi er ikke redde for å binde oss. Vi imøteser muligheten til å inngå langsiktige samarbeid basert på pålitelighet, respekt, tillit og ytelse. Her er noen grunner til at vi er verdt å samarbeide med:  

Vi er forpliktet til å følge industriens etiske retningslinjer for leverandører og vi setter vår ære i å behandle våre leverandører som gjensidige partnere. Vi deltar aktivt i bransjeinitiativ som tar sikte på å skape en samarbeidsvillig og verdifokusert leveringskjede som maksimerer økonomisk gevinst i de områdene vi har virksomhet.

Vi har som mål å gi våre leverandører:

 • Konsekvente forventninger
 • Invitasjon til å delta i den tidlige planleggingsfasen 
 • Samarbeidsvilje 
 • Et forretningsforhold til gjensidig nytte 

Vi ber om at våre leverandører gjengjelder dette med:

 • Materiell, utstyr og/eller tjenester av høy kvalitet 
 • Sikre operasjoner uten hendelser 
 • Effektive leveranser 
 • Kostnadseffektivitet 
 • Kreativitet og søker muligheter som tilfører verdi for Spirit og vår leveringskjede

ÅRLIG LEVERANDØR-KONFERANSE

Spirit Energys årlige leverandørkonferanse har som mål å skape et miljø der våre strategiske partnere får mulighet til å knytte nærmere arbeidsrelasjoner på tvers i bransjen. Videre bruker vi konferansen til å dele selskapets fremdrift og planer med våre leverandører, og til å takke de som har hjulpet oss med å nå våre mål.

VÅRE RETNINGSLINJER OG PROSEDYRER

I hele vår virksomhet, og sammen med våre partnere i leveringskjeden, følger vi en rekke retningslinjer og prosedyrer. De dekker alt fra å  prioritere sikkerhet til å være en ansvarlig virksomhet og arbeidsgiver.

Bedriftsansvar og antibestikkelse- og korrupsjonspolitikk

Generelle vilkår og betingelser (Storbritannia)

Generelle vilkår og betingelser (Norge)

Generelle vilkår og betingelser (Nederland)

MODERNE SLAVERI

Vi har nulltoleranse for slaveri og menneskehandel. Det er understreket av vår Erklæring om moderne slaveri, som beskriver de tiltakene vi som organisasjon har satt inn for å granske våre operasjoner og leveringskjede og redusere enhver risiko for slaveri og menneskehandel.   

Det er svært viktig for oss å drive vår virksomhet på en etisk og ansvarlig måte og å arbeide mot slaveri og for menneskerettigheter hvor enn vi kan.