Danmark
Vi utforsker nye muligheter

Vi har ikke-opererte andeler i både Solsort- og Hejre-funnene i Danmark. Sammen med de andre rettighetshaverne vurderer vi nå hvordan vi best kan bygge ut disse prospektene.

Se eierandeler
OUR EXPERTISE
Ready, Willing & Able
NYHETER
KUNNSKAP ER MAKT