Accessiblity Tools

GREATER MARKHAM AREA

Operated

Greater Markham-området (GMA) er et viktig knutepunkt for både britisk og nederlandsk kontinentalsokkel og omfatter feltene Markham, Chiswick, Grove og Kew. Spirit Energy har også ikke-opererte eierandeler i feltene Windermere og J3C, mens Markham J6A-plattformen fungerer som bemannet behandlingsterminal for Markham-området.

Hovedplattformen J6A er en fast innretning med stålunderstell og seks plattformben. Plattformen ble installert i 1991 med en beregnet levetid på 25 år. Produksjonen startet i 1992. Plattformen har åtte brønnslisser og fem er allerede boret. Det har pågått et forlenget levetidsprogram siden 2015, der målet er å forlenge levetiden til minst 2028. Grove og Chiswick er normalt ubemannede innretninger (NUI). Spirit Energy har en eierinteresse i innretningene på henholdsvis 92,5 % og 100 %, og en operatørandel i Markham-feltet på 37,5 %.  

Chiswick ble oppdaget i 1984 og satt i drift i 2007. Grove ble oppdaget i 1971 og satt i drift i 2007. Kew ble oppdaget i 1988. I 2009 ble det boret en avgrensningsbrønn og senere, i 2013, en utvinningsbrønn, før den ble tilknyttet Chiswick-plattformen. Produksjonen startet i januar 2014. Markham-området bidrar betydelige reserver og produksjon til Spirit Energys portefølje og det er potensial til å øke både produksjonen og reservene ved boring av tilleggsbrønner og brønnoverhaling. Med det for øyet ble den femte brønnen på Chiswick-feltet, C5Y, boret i 2019, noe som styrket den samlede produksjonen fra området.  

Fra J6A blir gass og kondensat eksportert til WGT-rørledningen (+ forlengelsen) og ført 160 km til landterminalen i Den Helder for separasjon, behandling og distribusjon.

1992
Produksjonsstart
68%
Gjennomsnittlig eierandel for alle felt
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart