Accessiblity Tools
Norge
Vi bygger videre på vår suksesshistorie

Selskapets norske operasjoner startet i 2006 og har nå blitt til en stor virksomhet med rundt 70 lisenser på den norske kontinentalsokkelen.

Spirit Energy har utviklet en betydelig portefølje fordi vi har lykkes i konsesjonsrunder, letevirksomhet og oppkjøp. Vi har både opererte og ikke-opererte eiendeler, deriblant det produserende feltet Oda, og utbyggingsprosjektet Nova, som vi er partner i.

Se eierandeler
VOICE OF SPIRIT
Balancing the equation, one role model at a time
VOICE OF SPIRIT
SETTING A NEW STANDARD FOR COLLABORATION