Nova

Non-Operated

Nova-feltet ble påvist i 2012 og ligger nordøst i Nordsjøen rundt 20 kilometer sørvest for Gjøa-plattformen. Feltet ligger hovedsakelig i utvinningstillatelse PL 418 og er forventet å produsere rundt 80 mill. fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje.

Nova-feltet drar nytte av den omfattende infrastrukturen i regionen. Feltet skal bygges ut med to havbunnsrammer tilknyttet Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova-feltet vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa-plattformen. Olje skal behandles og eksporteres til Mongstad, og gass til St Fergus.  

Nova-utbyggingen er i tråd med Spirit Energys strategi, som går ut på å erstatte reserver gjennom organiske investeringer. Å knytte Nova til den nærliggende Gjøa-plattformen vil ikke bare redusere kostnadene, men forlenger også den økonomiske levetiden for eksisterende infrastruktur.

20213. kvartal
Planlagt produksjonsstart
80mmboe
Utvinnbare ressurser
20%
Eierandel
Olje og Gass
Prosjektets livssyklus
UTBYGGING
Vis på kart