Accessiblity Tools

Oda

Operated

Oda er det første prosjektet i Norge der Spirit Energy er operatør, og et godt bevis på selskapets kapasitet og leveringsevne. Oda er bygget ut som en havbunnsinstallasjon med to produksjonsbrønner knyttet opp mot Ula-feltet (13 km) og én vanninjeksjonsbrønn for trykkstøtte. Olje eksporteres til Ekofisk og videre i rørledningen Norpipe til Teesside-terminalen i Storbritannia. Gassen fra Oda selges til Ula-plattformen.

Produksjonen startet 16. mars 2019, fem måneder foran tidsskjema, og feltet har en forventet levetid til 2030+. Prosjektet ble også levert under budsjettet. Utbyggingskostnadene var 15 % lavere enn anslått da planen for utbygging og drift (PUD) ble overlevert til norske myndigheter i november 2016.

2019
Produksjonsstart
40%
Eierandel
Olje
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Vale

Operated

Vale ligger i den sentrale Nordsjøen, 16 kilometer nord for Heimdal-feltet. Feltet ble oppdaget i 1991 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Vale-feltet omfatter en havbunnsramme med én horisontal produksjonsbrønn med enkelt sidesteg som er tilkoblet Heimdal-innretningen. Produksjonen startet i 2002 og Vale, som produserer både olje og gass, har en forventet levetid til 2021/22.

Brønnstrømmen fra Vale sendes til Heimdal for prosessering og eksport. Gass transporteres i rørledningen Vesterled til St Fergus i Storbritannia. Kondensat transporteres i rørledning til Brae-feltet i Storbritannia og videre til Cruden Bay.

2002
Produksjonsstart
50%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Barnacle

Non-Operated

Barnacle ligger i britisk del av Nordsjøen i blokkene 211/29F og 211/30C – sørvest for Statfjord-feltet. Barnacle ble påvist i 1992 (211/29-10Z) av Shell, og lisensen ble tildelt i 30. konsesjonsrunde på britisk sokkel i okotber 2018. Produksjonen startet i desember 2019. 

Barnacle-feltet er utviklet med en brønn på 6,7 kilometer fra Statfjord B-plattformen på norsk sokkel.

2019
Produksjonsstart
34.3%
Eierandel
Olje og Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Heimdal

Non-Operated

Heimdal ligger i den sentrale Nordsjøen. Feltet ble påvist i 1972, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1981. Heimdal er bygd ut med en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning med stålunderstell.

Produksjonen startet i 1985. PUD for Heimdal Jura ble godkjent i 1992. PUD for Heimdal Gassenter ble godkjent i 1999. Den inkluderte en ny stigerørsinnretning som er koblet til HMP1 med en bro. 

Heimdal har en forventet levetid til 2021+ og er nå hovedsakelig et prosessenter for andre felt, deriblant Atla, Skirne, Vale og Valemon, og for Huldra fram til produksjonen opphørte i 2014. Huldra-rørledningen til Heimdal brukes nå til transport av rikgass fra Valemon. Heimdal er også et knutepunkt for rikgass som transporteres fra Oseberg til kontinentet via Draupner-innretningene.

1985
Produksjonsstart
28.789%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Ivar Aasen

Non-Operated

Ivar Aasen er et felt i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder. Ivar Aasen ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Produksjonen startet i 2016. Utbyggingen omfatter en produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell og en separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering.

Innretningen er tilrettelagt for tilkobling av en havbunnsramme som er planlagt for utbyggingen av Hanz-feltet, og for mulig utbygging av andre nærliggende funn. Førstetrinnsprosessering skjer på Ivar Aasen-plattformen, og de delvis prosesserte væskene transporteres så til Edvard Grieg-plattformen for endelig behandling og eksport.

2016
Produksjonsstart
12.3%
Eierandel
Olje og Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Kvitebjørn

Non-Operated

Kvitebjørn ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 15 kilometer sørøst for Gullfaks. Feltet ble oppdaget i 1994 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en integrert bolig-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 2004 og feltet produserer kondensat i tillegg til gass.

2004
Produksjonsstart
19%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

MARIA

Non-Operated

Maria ligger på Haltenbanken i Norskehavet. Vanndybden i området er 300 meter. Maria ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2015. Feltet er en undervannsutbygging med to havbunnsrammer. Det er fem produksjons- og to vanninjeksjonsbrønner på feltet.

Gass til gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen via Tyrihans D-rammen. Sulfat-redusert vann til injeksjon leveres fra Heidrun. Produksjonen startet i 2017, ni måneder før antatt i PUD-en, og vanninjeksjon startet en måned etter produksjonsstart.

2017
Produksjonsstart
20%
Eierandel
Olje
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Statfjord-området

Non-Operated

Statfjord ligger i den nordlige delen av Nordsjøen på grensen mellom norsk og britisk sektor. Statfjord ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1976. Feltet er bygd ut med tre fullt integrerte betonginnretninger: Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C.

Statfjord A, som er plassert sentralt på feltet, kom i produksjon i 1979. Statfjord B i den sørlige delen av feltet kom i produksjon i 1982, mens Statfjord C i den nordlige delen kom i produksjon i 1985. Satellittfeltene Statfjord Øst, Statfjord Nord og Sygna har en egen innløpsseparator på Statfjord C. 

Myndighetene godkjente PUD for Statfjord Senfase i 2005, og dette har forlenget feltets levetid og økt olje- og gassutvinningen. Prosjektet fokuserer nå på å påvise og bore gjenværende oljeforekomster. Statfjord, inkludert satellittfeltene, har en forventet levetid til minst 2025.

1979
Produksjonsstart
34.3%
Eierandel
Olje og Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

Trym

Non-Operated

Trym ble påvist i 1990 og ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, tre kilometer fra grensen til dansk sektor. Vanndybden i området er 65 meter.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en bunnramme med to horisontale produksjonsbrønner knyttet til Harald-innretningen i dansk sektor. Produksjonen startet i 2011 og Trym produserer både gass og kondensat. Feltet er stengt ned midlertidig til andre kvartal av 2022 mens Tyra-feltet videreutvikles.

2011
Produksjonsstart
50%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart

VEGA-ENHETEN

Non-Operated

Vega ble påvist i 1981 og ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 28 kilometer vest for Gjøa-feltet. Vanndybden i området er 370 meter. Feltet består av tre separate forekomster: Vega Nord, Vega Sentral og Vega Sør, og produserer olje, gass og kondensat.

Plan for utbygging og drift (PUD) for Vega Nord og Vega Sentral ble godkjent i 2007. Feltet er bygd ut med tre havbunnsrammer med fire slisser som er knyttet til prosessanlegget på Gjøa-feltet. Totalt er det blitt boret seks produksjonsbrønner. Produksjonen startet i 2010.

2010
Produksjonsstart
6.25%
Eierandel
Olje og Gass
Prosjektets livssyklus
PRODUKSJON
Vis på kart