Pegasus West

Operated

Gassfunnet Pegasus West ligger i blokk 43/13b i den sørlige delen av Nordsjøen, vest for Cavendish-feltet, på ca. 28 meters dyp og er en del av området Greater Pegasus Area (Pegasus, Andromeda og Browney).

Pegasus West ble boret og oppdaget i 2014. Omfattende brønntesting den gang påviste et tilkoplet minstevolum på 53BScf og en maksimal strømningsrate på 100MMScf/d. Samlede utvinnbare ressurser er beregnet til 83Bcf. Prosjektet er i en evalueringsfase, der planen er å velge utbyggingskonsept innen Q1 2020 og fatte endelig investeringsbeslutning i løpet av første del av 2021.

2021
Endelig investeringsbeslutning ventet
55%
Eierandel
Gass
Prosjektets livssyklus
UTBYGGING
Vis på kart