Accessiblity Tools
SPIRIT ENERGY
PERSONVERNERKLÆRING

Personvern

Spirit Energy og våre tilknyttede selskaper* synes det er viktig å beskytte dine personopplysninger. Vi forplikter oss til å gi deg de tjenester du har behov for samtidig som vi ivaretar personvernet ditt. Nedenfor forklarer vi hvordan vi samler inn opplysninger om deg og hvordan vi bruker disse til å oppfylle dine behov. Vi forklarer også noen av sikringstiltakene vi iverksetter for å beskytte personopplysningene dine og sier litt om hva vi ikke gjør.

Spirit Energy Limited er behandlingsansvarlig for Spirit Energys aktiviteter forbundet med leting og produksjon av olje og gass. 

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke lovbestemte rettigheter du har og hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Den beskriver hvordan Spirit Energy behandler personopplysninger i forhold til denne nettsiden, hvorfor vi behandler dem og det rettslige grunnlaget som Spirit Energy bygger behandlingsaktivitetene på. 

Erklæringen gjelder personopplysninger som selskapet innehar. Den gjelder ikke informasjon vi har om selskaper eller andre juridisk organisasjoner. I de aller fleste tilfeller er de opplysninger som Spirit Energy behandler, ikke personopplysninger.

Du kan du kontakte Spirit Energys personvernombud ved å skrive til: The Data Protection Officer, Spirit Energy Limited, IQ, 15 Justice Mill Lane, Aberdeen AB11 6EQ, Skottland.

Du kan også kontakte vårt personvernombud på compliance@spirit-energy.com.

Vi samler ikke inn personopplysninger om enkeltpersoner uten at vedkommende spesifikt og bevisst gir dem til oss. Det kan skje dersom du kontakter oss eller sender oss en forespørsel på epost eller vi innhenter personopplysninger og bruker dem til å behandle forespørselen din. Eksempler på personopplysninger vi kan hente inn er navn, e-postadresse, yrke og land. Vi kan for eksempel bruke informasjonen til å gi deg nyheter om selskapet, kommunisere med deg eller dele informasjon som du har bedt om. 

Dersom du utøver dine rettigheter i henhold til Datavernlovgivningen, vil vi protokollføre dette og våre svar. 

Dersom du søker om å bli med i Spirit Energys team på nettsidene våre med ledige stillinger, eller fyller ut søknadsskjema på nettsiden, vil vi behandle opplysningene dine kun for tiltenkt formål. Vi vil bare oppbevare opplysningene så lenge det er nødvendig for å overholde rettslige og administrative krav. 

Når du besøker nettstedet vårt, vil vi også bruke informasjonskapsler og/eller lignende teknologi til å automatisk innhente informasjon om hvilken type nettleser du bruker, IP-adressen din samt hvordan du kom inn på nettstedet og hvilke sider du var inne på. Vi bruker denne analytiske informasjonen til å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet vårt og til å forbedre layout, innhold og/eller ytelsen på nettstedet. For mer informasjon om informasjonskapsler, se våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

Vi samler inn personopplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra deg:Når du kommuniserer med oss direkte eller på en annen måte, hvis du f.eks. legger inn opplysninger via våre nettsider, søker på jobb, sender krav eller klage, utøver dine lovbestemte rettigheter eller kontakter oss på telefon eller epost. 
 • Vårt nettsted:Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.

Vi kan lagre eller overføre personopplysningene dine til andre selskaper i konsernet rundt om i verden. Vi overfører og lagrer personopplysningene dine på en sikker måte. I noen tilfeller kan vi dele informasjon om deg med utvalgte tjenesteleverandører som utfører funksjoner på selskapets vegne, som IT-tjenester og andre støtte- og vedlikeholdstjenester som kreves for å opprettholde nettstedet. Våre tjenesteleverandører vil kun bruke opplysningene dine i den utstrekning det er nødvendig for å utføre funksjonene sine.

Vi har rett til å dele opplysningene dine med politimyndigheter eller offentlige myndigheter dersom loven krever det, eller for å forhindre brudd på sikkerheten, svindel eller tekniske problemer.

Spirit Energy er en del av en multinasjonal organisasjon, og som andre organisasjoner kan vi bruke tredjeparter i andre land til å hjelpe oss med å drive virksomheten vår. Det betyr at personopplysninger kan bli overført til andre land enn de som vi eller våre motparter befinner oss i. Dette kan inkludere land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og land som ikke har lover som gir spesifikk beskyttelse av personopplysninger. Vi vil i slike tilfeller påse at alle personopplysninger blir behandlet trygt og at all overføring av personopplysninger utenfor EØS skjer i henhold til loven. Når vi overfører personopplysninger til land utenfor EØS-området som EU-kommisjonen mener ikke gir deg et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil slik overføring skje i henhold til en avtale som dekker krav til overføring av personopplysninger utenfor EØS, som for eksempel EU-kommisjonens godkjente standard kontraktklausuler.

Vi vil oppbevare personopplysninger i våre systemer bare så lenge vi trenger dem med tanke på formålet de ble innhentet for. Vi vil deretter gjøre dem uidentifiserbare eller slette dem.

Du kan ha følgende personvernrettigheter:

 • Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi innhenter og hvordan de blir brukt. Du har også rett til å vite hvem vi henter inn opplysningene fra når vi henter dem fra andre kilder. 
 • Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg.
 • Hvis opplysningene er uriktige, har du rett til å be om at opplysningene blir rettet.
 • I noen tilfeller har du rett til å be om at opplysninger om deg blir sperret eller slettet.
 • Du har rett til å be om å motta opplysninger eller få opplysningene overført til en annen tjenesteleverandør.
 • Du har rett til å komme med innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine ((1) dersom vi har en berettiget interesse i å behandle dem, som nevnt i del 3, men dine rettigheter veier tyngre enn våre i din spesielle situasjon (som du må forklare for oss), (2) dersom vi bruker personopplysningene til direkte markedsføring, eller (3) dersom vi bruker automatiske midler til å ta avgjørelser som får rettslige eller andre betydelige følger).
 • Du har rett til å trekke tilbake samtykke.

Du kan bare påberope deg rettighetene ovenfor i enkelte tilfeller, som avhenger av hva som var det rettslige grunnlaget for innhenting av personopplysningene.

For å utøve rettighetene ovenfor, eller hvis du har spørsmål om rettighetene dine, kan du kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer angående personvern, kan du kontakte Spirit Energys personvernombud ved å skrive til: The Data Protection Officer, Spirit Energy Limited, IQ Building, 15 Justice Mill Lane, Aberdeen AB11 6EQ, Skottland.

Du kan også kontakte vårt personvernombud på compliance@spirit-energy.com 

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du også sende klage til UK Information Commissioner’s Office eller Datatilsynet i Norge. Vi vil gjerne hjelpe deg og ser helst at du kontakter oss i første omgang.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 1. oktober 2019.

Juridisk informasjon

 1. Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende beregnet for å gi generell informasjon om Spirit Energy og/eller dets tilknyttede selskaper.
 2. Informasjonen på dette nettstedet («informasjonen») som uten begrensninger skal omfatte informasjon i pressemeldinger, blogger, rapporter, retningslinjer, presentasjoner og andre nedlastbare dokumenter, videointervjuer og annen finansiell informasjon, utgjør ikke en anbefaling eller et tilbud om å selge eller handle med verdipapirer og må ikke brukes som grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater og enhver person som har behov for veiledning, bør kontakte en uavhengig økonomisk rådgiver.
 3. Spirit Energy har vært nøye i utarbeidelsen av innholdet på dette nettstedet. Informasjon på nettstedet anses som pålitelig, men kan når som helst bli endret uten forvarsel. I den grad det er tillatt under loven, frasier Spirit Energy seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte beskrivelser om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller krenking av varemerker eller rettigheter. Alle slike beskrivelser og garantier er herved ekskludert.
 4. Spirit Energy skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som kan oppstå som følge av bruk av informasjonen.
 5. Spirit Energy garanterer ikke at informasjonen er nøyaktig, utfyllende, pålitelig eller fullstendig. Særlig skal informasjon i pressemeldinger, årsrapporter, delrapporter, audio-nettseminarer, videointervjuer, avskrifter, presentasjoner og finansiell informasjon, ikke anses som nøyaktig eller korrekt i dag. Spirit Energy tar ikke ansvar for at informasjonen er nøyaktig eller fullstendig, og påtar seg ikke og kommer ikke til å påta seg noen forpliktelse til å oppdatere eller rette informasjonen.
 6. Nettstedet vil fra tid til annen inneholde visse lenker som vil ta deg til nettsider som Spirit Energy ikke har kontroll over. Dersom du aktiverer disse, vil du forlate Spirit Energys nettsted. Spirit Energy har ingen kontroll over, og aksepterer ikke noe ansvar forbundet med materiell på andre nettsteder.
 7. Hvis det viser seg at bestemmelsene i disse ansvarsfraskrivelsene eller unntagelsene er ulovlige, ugyldige eller av annen grunn uanvendelige, skal den aktuelle bestemmelsen behandles individuelt og ikke innvirke på gyldigheten og rettsgyldigheten til de gjenværende bestemmelsene.
 8. Spirit Energy eller dens lisensgiver har copyright til materiellet på dette nettstedet. Alle kan kopiere innholdet på nettstedet, med følgende forbehold:
 9. Innholdet skal kun brukes til ikke-kommersielle formål;
  • Kopier skal beholde selskapets copyright- eller opphavsrettserklæring som i det opprinnelige materialet og
  • Ethvert produkt og enhver prosess eller teknologi som er beskrevet på dette nettstedet kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter reservert av Spirit Energy eller tredjeparter. Det gis ingen lisens til disse immaterielle rettighetene. Bilder på nettstedet er beskyttet av copyright og kan ikke gjengis eller brukes på noen måte uten skriftlig tillatelse fra den respektive eieren.
Spirit Energy Limited – Registrert forretningsadresse og hovedkontor

Spirit Energy Limited
1st Floor, 20 Kingston Road, Staines-Upon-Thames
TW18 4LG, Storbritannia

Registrert i England & Wales Nr. 10854461
MVA registreringsnummer: GB279287740