Accessiblity Tools
Smiling employee
SLIK GJØR VI DET I SPIRIT

Kjerneverdiene våre danner grunnlaget for selskapets visjon og strategi. De former kulturen hos oss og hvordan vi stiller på jobb hver dag.

OMSORG

Omsorg gjør at vi alltid tar ansvar for oss selv, våre kolleger og samfunnet rundt oss.

Det er viktig for oss hva slags innvirkning vi har, og ansvarsfølelsen strekker seg lenger enn selve jobben. Virksomheten vår innvirker på bransjen, miljøet, lokalsamfunnene der vi jobber og våre medarbeidere. Vi har alle ansvar for å sikre at innvirkningen vår er positiv. Vi respekterer hverandre og den tilliten som er vist oss.

SMIDIGHET

Vi er smidige når vanene og holdningene våre gjør oss raske, nysgjerrige og nytenkende.

Vi leter aktivt etter nye perspektiver og teknologier, og spør oss alltid om det vi holder på med gir merverdi. Hvis ikke, gjør vi noe med det. Vi ser sannheten i øynene hvis noe ikke virker, og skifter raskt retning. Vi leter frem muligheter som gir merverdi, setter pris på nye synspunkter og er villige til å endre kurs for å forbedre oss. Vi står ikke stille.

MOT

Vi skaper merverdi ved å holde oss selv ansvarlig, ved å utfordre tradisjonell tenkning og se det vi er redde for, i øynene

Å være modig betyr ikke å ta unødvendig risiko. Det handler om å jobbe mot det riktige resultatet, selv når det ikke er så lett. Det betyr å få ting til å skje og stå opp for det vi tror på. Ved å se utfordringen i øynene og benytte oss av mulighetene som finnes, kan vi forme vår egen fremtid.

LEVERANSE

Vi yter på høyeste nivå og på riktig måte for å levere i henhold til selskapets strategi

Å strebe etter det optimale resultatet betyr å kjenne målsetningene våre, vite hvordan vi presterer og hvordan hver enkelt skal bidra. Vi anerkjenner gode prestasjoner og innarbeider dette i alt vi gjør – vi er alltid ute etter enkelhet, effektivitet, innovasjon og kontinuerlig forbedring. Fokuset på leveranse er helt nødvendig hvis vi skal oppnå visjonen og nå vårt fulle potensial.

SAMARBEID

Sammen skal vi vinne når vi bygger, fostrer og utvider nettverkene våre

Vi mener at samarbeid og relasjoner er helt avgjørende. Ved å jobbe sammen som ett team på tvers av fagdisipliner og geografiske områder, får vi den kompetansen vi trenger for å levere på strategien. Vi utfordrer forskjellige team i hele virksomheten for å sikre at det grunnleggende blir riktig. Selv hos våre argeste kritikere leter vi etter synspunkter og en felles forståelse. Slikt samarbeid vil sikre at vi får de beste resultatene, og det grunnlaget vi trenger for å øke ressursene og reservene.