Accessiblity Tools
IKKE SOM DU FORVENTER

Hva er det som skiller oss ut?

Respekterte team med strålende resultater. En variert, inkluderende og hyggelig arbeidsplass. Muligheten til å skape merverdi ved å gjøre ting annerledes. En stemme som blir hørt. Enkelhet, effektivitet, innovasjon – det er mange grunner til at folk har lyst til å jobbe her. Hvis du ikke har fått det med deg allerede, har du flere grunner her ...

Denne videoen ble produsert før Coronavirus-pandemien.

VERDIEN AV Å KUNNE VELGE

Vi bryr oss om våre medarbeidere og familiene deres. Derfor har vi en rekke smarte, fleksible og rimelige goder som passer til kulturen og verdiene våre. Fra ekstra avspaseringsdager, god helseforsikring, til medlemskap  et treningssenter – vi har noe for alle.

EN STØRRELSE PASSER IKKE ALLE

Når det gjelder fleksibelt arbeid, forstår vi at én størrelse ikke passer alle. I Spirit Energy er det ikke så viktig hvor, når og hvordan du jobber, så lenge du klarer å levere. Derfor gjør vi alt vi kan for å tilrettelegge for forskjellige fleksible arbeidsmåter som alle gir resultater fra øverste hylle.

DU KAN VÆRE DEG SELV

Visjonen vår er å skape et inkluderende miljø ved å bygge en balansert, mangfoldig virksomhet der alle har like muligheter, et miljø som representerer lokalsamfunnene vi arbeider i og som leverer bedre forretningsresultater.

A group of Spirit Energy employees standing on a balcony, posing with pride flags and umbrellas

Spirit Energy er en arbeidsplass der alle er velkommen. Hele selskapet arbeider for å skape en virksomhet som er mer mangfoldig og inkluderende. Vi har også et eget team som fokuserer på å gjøre både Spirit Energy og olje- og gassindustrien som helhet til en mer attraktiv og hyggelig arbeidsplass – for alle, uansett bakgrunn. 

I tillegg til å utvikle en rekke inkluderende retningslinjerer vi stolte over rekrutteringsprosessen vår, der kandidater fra mange ulike bakgrunner intervjues av paneler som også er preget av mangfoldVi gir også opplæring om ubevisste fordommer til lederne våre og andre som tar avgjørelser i ansettelsesprosessen. 

Å bygge et inkluderende team som har den rette kompetanse, og hvor alle kjenner seg verdsatt for den de er, det er bare rett og riktig.
Susan Grayson
Director, Resourcing, Talent, D&I og L&D

I arbeidet vårt for å skape en bedre balanse i arbeidsstokken, hjelper medlemskap i en rekke viktige organisasjoner oss med å bygge på disse sterke grunnlagene:

THE NETWORK

The Network er Spirit Energys medarbeider-ledede organisasjon. Den består av fem grupper:

  • LGBT+
  • Ethnicity Network (nettverk for etnisitet)
  • Gender Balance (kjønnsbalanse)
  • Young Professionals (unge fagfolk)
  • Carers, Disabilities and Wellbeing (omsorgspersoner, funksjonshemminger og trivsel)

The Network er skapt for å øke bevisstheten omkring mangfold og inkludering. Målet er å støtte organisasjonen vår når vi nå øker fokuset på disse spørsmålene gjennom opplæring, inspirasjon og utvikling.

Ta kontakt hvis du har lyst til å vite mer