Accessiblity Tools
A group of employees sitting at a big table, listening to someone who's not visible in the photo.
STOLTE OVER Å
VÆRE ANNERLEDES

For å lykkes i dagens energimarked kreves det samarbeid, fleksibilitet og mot til å gjøre ting på nye måter. Ønsk suksess velkommen.

Vi er et lete- og produksjonsselskap. Men vi er ikke som andre lete- og produksjonsselskap. Vi flytter grensene for det som er mulig, gjør samarbeid til den nye normen og våger å tenke nytt.

Vi er stolte over vår historie, men enda stoltere over ambisjonen om alltid å være banebrytende.

Vi går inn for å skape en sterk og bærekraftig virksomhet for fremtiden. Vi utfordrer grenser og gir teknologisk nyskaping en sjanse.

Vi utnytter potensialet i eksisterende felt maksimalt og samarbeider med våre partnere om å sette spennende, nye utbygginger i drift, samtidig som vi aldri lar det gå på bekostning av sikkerheten i alt vi foretar oss.

Vi er Spirit Energy.

NØKKELTALL

3
land
33
produserende felt
1,100
medarbeidere

UTAPPET ENERGI

Det er fremdeles enorme ressurser i havbassengene i Nordvest-Europa – 40 milliarder fat er allerede påvist, og en forventer å finner 30 milliarder fat til.

Spirit Energy er et lete- og produksjonsselskap som spesialiserer seg på én region. Vi er et strømlinjeformet, fleksibelt og bærekraftig selskap som alltid går inn for å utforske nye vekstmuligheter og tilføre merverdi.

RESULTATER

Som Spirit Energy tok vi raske steg for å realisere vår ambisjon om å bli en ledende operatør i Nordvest-Europa.

Her er noen av de viktigste milepælene vi har oppnådd siden selskapet ble stiftet.

des 2017

Spirit Energy blir stiftet

Vi er i gang. Etter sammenslåingen av Centrica plcs lete- og produksjonsvirksomhet med Bayerngas Norge AS, starter Spirit Energy sin virksomhet som et uavhengig olje- og gasselskap.

Les pressemeldingen

På tide å vise litt Spirit i Nordsjøen

46.8
millioner fat oljeekvivalenter fra selskapets portefølje i 2018
33
produserende felt
A wide shot of a Spirit Energy office as seen through a curtain wall. Inside, there are chairs, tables, and a person who's walking.
A worker dressed in an orange overall is walking in a corridor
A woman is looking in a microscope
Aerial shot of Norway and the North Sea.
jan 2018

Spirit Energy får tildelt nye arealer i Norge

Vi begynner svært bra! Selskapet får sitt høyeste antall tillatelser i en tildelingsrunde i forhåndsdefinerte områder (TFO).

Våre operasjoner

Les mer om vår første egenopererte utbygging i Norge

sep 2018

Vi investerer vest for Shetland

Spirit Energy kjøper seg inn i Greater Warwick Area (GWA) med 50 %. Området er en av de siste kjente utbyggingsmulighetene i verdensklasse i Storbritannia.

Spirit Energy investerer i viktig funn vest for Shetland

Bli kjent med vår GWA Asset Manager, Arnaud Mille

50%
oppkjøp av andeler i Greater Warwick Area
An oil rig in the sea
Three wokers in safety helmets and orange overalls are smiling towards the camera
A close-up of an oil rig with a yellow sign that says 'Transocean Leader'
okt 2018

Vi utvikler vårt potensial i Norge med Nova

Sammen med våre partnere får vi godkjent utbyggingsplanen for Nova-feltet.

Våre operasjoner på Nova

A grid with head shots of employees
mar 2019

Vi skaper et mer mangfoldig og inkluderende team

Spirit Energy utgir sin første Gender Pay Gap-rapport i Storbritannia der vi fastslår at vi vil øke innsatsen for bedre kjønnsbalanse i hele selskapet.

Her finner du oppdaterte tall for lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Finne likevekten, én rollemodell om gangen

mar 2019

Første olje fra Oda

Spirit Energy starter produksjonen 16. mars, nesten fem måneder foran tidsskjema og med 15 % lavere utbyggingskostnader enn anslått.

Les pressemeldingen

Vi setter en ny samarbeidsstandard

apr 2019

Vi utgir vår første årsrapport

Årsrapport 2018 PDF

Two Spirit Energy employees are sitting at a table talking
A helicopter is landing on a platform at sea
A smiling employee
Spirit Energy Employee in safety helmet and orange overall
jul 2019

ST1 avvikles

ST1 fjernes og transporteres trygt til Dales Voe på Shetland.

God forvaltning er avgjørende

20+

gassproduksjon

2500

tonn gjenvunnet materiale

okt 2019

Produksjonen fra Chiswick økes

Greater Markham Area er en viktig del av selskapets virksomhet. Teamene våre har brukt mye tid på å se etter muligheter for å øke produksjonen.

Les pressemeldingen

okt 2019

Levetiden på Chestnut forlenges

Erfaring over tid og ny teknologi har gitt oss en dypere forståelse av Chestnut-reservoarets egenskaper. Dette er et godt eksempel på forvaltningsregimet MER UK i praksis. Det viser at feltet er i de rette hender.

Les pressemeldingen

jan 2020

Ærgjerrige planer om levetidsforlengelse for Statfjord

Sammen med Equinor og våre andre samarbeidspartnere har vi utarbeidet en ambisiøs plan for å forlenge feltets levetid med mer enn 10 år.

Les pressemeldingen

Wide shot of the sea at sunrise, showing the silhouette of an oil rig
Aerial shot of the North sea. The area of the Statfjord oil field is marked with a circle
Oil rig in the sea at sunset
The Scarabeo 8 oil rig
apr 2020

Bergknapp ser lovende ut

Bergknapp letekampanje starter. Resultatene viser at Spirit er partner i det som kan være det største oljefunnet på norsk sokkel så langt i 2020.

Les pressemeldingen

26-97

Millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (basert på foreløpige beregninger)

30%

Eierandel