STOLTE OVER Å
VÆRE ANNERLEDES

For å lykkes i dagens energimarked kreves det samarbeid, fleksibilitet og mot til å gjøre ting på nye måter. Ønsk suksess velkommen.

Vi er et lete- og produksjonsselskap. Men vi er ikke som andre lete- og produksjonsselskap. Vi flytter grensene for det som er mulig, gjør samarbeid til den nye normen og våger å tenke nytt.

Vi er stolte over vår historie, men enda stoltere over ambisjonen om alltid å være banebrytende.

Vi går inn for å skape en sterk og bærekraftig virksomhet for fremtiden. Vi utfordrer grenser og gir teknologisk nyskaping en sjanse.

Vi utnytter potensialet i eksisterende felt maksimalt og samarbeider med våre partnere om å sette spennende, nye utbygginger i drift, samtidig som vi aldri lar det gå på bekostning av sikkerheten i alt vi foretar oss.

Vi er Spirit Energy.

Nøkkeltall

4
land
33
produserende felt
1,100
medarbeidere

Utappet energi

Det er fremdeles enorme ressurser i havbassengene i Nordvest-Europa – 40 milliarder fat er allerede påvist, og en forventer å finner 30 milliarder fat til.

Spirit Energy er et lete- og produksjonsselskap som spesialiserer seg på én region. Vi er et strømlinjeformet, fleksibelt og bærekraftig selskap som alltid går inn for å utforske nye vekstmuligheter og tilføre merverdi.

Viktige milepæler

Her er noen av de viktigste milepælene i Spirit Energy  siden selskapet ble stiftet i desember 2017:

2017
des
Spirit Energy ble stiftet
2018
jan
Tildelt 11 undersøkelsestillatelser. Dette er det høyeste antall tillatelser som er gitt i en tildelingsrunde i forhåndsdefinerte områder (TFO) i Norge.
2018
sept
Investerte i 50 % av Hurricane Energys Greater Warwick Area
2018
okt
Sammen med våre partnere fikk vi godkjenning til å bygge ut Nova
2018
des
Operatør for gassfeltet Babbage
2019
mars
Utga vår første Gender Pay Gap-rapport
2019
mars
Oda satt i drift før tidsskjema og under budsjettet
2019
april
Dypvannsbrønnen Warwick Deep påbegynt – den første i et trebrønnsprogram
2019
april
Utga vår første årsrapport
2019
juni
Produksjonen startet fra gassbrønnen Chiswick C5Y i Greater Markham-området
2019
juli
ST1 ble den første plattformen vi avviklet. Den ble trygt fjernet og transportert til Dales Voe på Shetland.