Accessiblity Tools
Employee sitting at a table
KLAR,
VILLIG
OG DYKTIG

Vi ønsker å skape en sterk og bærekraftig virksomhet, med team og operasjoner i både britiske, norske og nederlandske farvann. Vi styrker selskapet og vårt omdømme på tvers av lokasjoner. Vi tenker og handler raskt. Vi er stolte over å være banebrytende innen letevirksomhet og produksjon, hver eneste dag.

LETEVIRKSOMHET

Spirit Energy skal være et selvfinansiert E&P-selskap med aktivitet i Nordvest-Europa, og som gir robust avkastning gjennom kontinuerlig forbedring og gode kommersielle avtaler.

Vår letestrategi konsentrerer seg hovedsakelig om å utforske områder nær eksisterende infrastruktur, som kan levere nye ressurser og produksjon på mellomlang sikt. Vi anser de modne områdene på norsk og britisk sokkel for å ha betydelig verdipotensial; her er det spennende leteprospekter som kan utløse effektive utbygginger og raskt kan settes i produksjon. Vårt letefokus er i hovedsak rettet mot fire kjerneområder: Halten-terrassen, norsk del av nordlige Nordsjø, sentral del av britisk Nordsjø samt den nordligste delen i sørlige Nordsjø på britisk sokkel.

Spirit vil være en aktiv deltaker i lisensrunder og søke muligheter gjennom oppkjøp for å levere nye ressurser i henhold til selskapets strategi.

Vi går inn for å påvise nye ressurser. Vi kjenner våre bergarter og vi kjenner regionen. Vi søker etter de mest lovende mulighetene, og sammen med gode samarbeidspartnere bygger vi en bredere portefølje.

Funn i Norskehavet

Ossian-Darach-funn

136

Lisenser

33

Felt

UTBYGGING

Olje- og gassutvinning er en lagsport. Gjennom nytenking og samarbeid omdanner vi ressurser til reserver. Vi forlanger det beste av oss selv og våre leverandører. Vi optimaliserer selskapets opererte felt gjennom nøye utvalgte leverandører og velger og håndterer våre ikke-opererte muligheter på en effektiv måte.

12

Utbygginger

PRODUKSJON

Produksjon er kjernevirksomheten i ethvert lete- og produksjonsselskap. Vi har mer enn 30 års erfaring og innehar en bred driftserfaring som mange misunner oss. Vi skaper merverdi gjennom en mangfoldig portefølje bestående av opererte og ikke-opererte felt og har høy drifts- og kommersiell ekspertise.

Les mer om hvordan Spirit Energy øker produksjonen fra viktige Nordsjø-felt

AVVIKLING

Vi forvalter våre innretninger på en god måte. Vi tar oss godt av innretningene våre når de blir gamle, og fjerner dem på en trygg og effektiv måte. Vi oppfyller våre forpliktelser og redusere selskapets miljøpåvirkning så mye som mulig. Når det gjelder teknologi, er vi villige til å satse på nye løsninger som kan redusere både kostnader og risiko.

God forvaltning er avgjørende

5

Felt blir avviklet på en sikker måte