Accessiblity Tools
Clara Riddell
KLAR,
FERDIG, GÅ!
CARLA RIDDELL
Senior VP, Energy Transition, Digitalisation & West of Shetland
Jeg har stor tro på samarbeid, og mener at folk som jobber sammen står sterkere. Suksess oppnås ved å sette en allsidig gruppe fagfolk rundt bordet, ledet av noen som får alle til å dra i samme retning. Det er her jeg kommer inn i bildet.

Jeg har stor tro på samarbeid, og mener at folk som jobber sammen står sterkere. Suksess oppnås ved å sette en allsidig gruppe fagfolk rundt bordet, ledet av noen som får alle til å dra i samme retning. Det er her jeg kommer inn i bildet.

BEGYNN MED DE SMÅ DETALJENE OG DANN DEG DERETTER ET STØRRE BILDE

Carla er Senior Vice President og har ansvar for Spirit Energys aktivitet vest for Shetland. Hun er opprinnelig geolog og bidrar med solid teknisk ekspertise, et øye for detaljer og en strategisk tankegang. I tillegg har hun over 20 års erfaring fra olje- og gassindustrien – hovedsakelig fra Nordsjøen.  

Carla har jobbet for Spirit Energy siden selskapet ble opprettet i desember 2017. Før det jobbet hun i Centrica som Head of Strategy and Business Planning. 

Tidlig i yrkeskarrieren var hun en del av konsulentmiljøet, der hun ledet undervannsteamene i arbeidet med å levere tekniske tjenester. I 2011 opprettet Carla en ny avdeling for undervannsoperasjoner i konsulentkonsernet Axis Well Technology. Det vekket interessen for leveranse av tekniske tjenester for å finne og utvinne olje og gass.  
 
Carla har en BSc i geologi fra Universitetet i Durham og en MSc i paleontologi fra Universitetet i Sheffield. Hun har også en MBA fra Robert Gordon-universitetet i Aberdeen.  

 

VEKKER INTERESSE

 

Carla har fremdeles sterke bånd til utdanningssektoren. Hun er Honorary Lecturer for studiet Oil and Gas Management ved Universitetet i Aberdeen og medlem av konsulentgruppen for universitetets MSc i Integrated Petroleum Geology. Å opprettholde forbindelsen mellom fagfolk i industrien og den akademiske verden, er noe hun brenner for. Hun liker også å tilbringe tid sammen med neste generasjon energiarbeidere.

FRA CARLA