Accessiblity Tools
Den Jones
PENGER
I KASSA
DEN JONES
Chief Financial Officer
Jeg tror og har erfart at hvis du gir folk det rette verktøyet, det rette utstyret og det rette miljøet, faller resten på plass av seg selv, og det blir penger i kassa!

Jeg tror og har erfart at hvis du gir folk det rette verktøyet, det rette utstyret og det rette miljøet, faller resten på plass av seg selv, og det blir penger i kassa!

DU KAN IKKE ENDRE VINDRETNINGEN, MEN DU KAN JUSTERE SEILENE

Den Jones er en finansdirektør med bred erfaring både som internt og eksternt styremedlem. Han påtok seg rollen som Chief Financial Officer (CFO) og Executive Director for Spirit Energy i mai 2019 og har overordnet ansvar for selskapets finanser, risiko, økonomistyringsgruppen, skatt, og finansdirektørenheten. Den Jones har med seg mer enn 30 års erfaring og bred økonomisk kompetanse til rollen, inkludert drifts-, varebørshandel-, kommersiell og teknisk erfaring.   

Han kommer fra Drax Group Plc hvor han var midlertidig CFO. Her lanserte han et økonomisk omleggingsprogram, utarbeidet en revidert strategi for investorrelasjoner og ledet et kostnadsprogram for hele konsernet. Før dette var Den CFO i FTSE100-selskapet Johnsen Matthey som driver innenfor kjemifeltet. Her ledet han en rekke strategiske prosesser, inkludert implementering av SAP i hele selskapsgruppen og endringer knyttet til investor-relasjoner.

Han startet karrieren sin i Citibanks investeringsbankdivisjon, hvor han steg i gradene til Senior Manager Corporate Finance & Recovery før han ble ansatt i BG Group Plc. Her hadde han en rekke ulike regionale stillinger som finansdirektør før han ble utnevnt til CFO.  

I denne tiden var han involvert i flere større begivenheter i selskapet, deriblant oppkjøpet av Queensland Curtis LNG, inngåelsen av en avtale med Cheniere Energy verdt flere milliarder dollar og salget av en viktig andel i Gujarat Gas Company.   

Den Jones er også Senior Advisor for det ledende internasjonale konsulentfirmaet McKinsey Company. Her bidrar han med informasjon og veiledning til styrer i forbindelse med internasjonale oppdrag, gir råd om strategi og interne økonomiske omlegginger samt veiledning om kapitalfordeling, ledelse og risikovurderinger.

 

EN STRATEGISK TILRETTELEGGER

 

Alt et selskap foretar seg har en prislapp. Her i finansavdelingen er det vår jobb å ikke bare fokusere på det som har vært, men å stille prognoser for hva som kommer til å skje. Det bidrar til at selskapet kan ta de rette avgjørelsene, til rett tid. Jeg har ingen tro på å endre ting bare for å endre dem, men selv om vi alltid har gjort noe på en viss måte, betyr ikke det av vi skal fortsette å gjøre det slik. Jeg liker å utfordre status quo fordi selskapet faktisk har en visjon, og vi har alle en viktig rolle å spille for å nå visjonen.

 

 

LYTT FØR DU SNAKKER

 

Som leder er det svært viktig å ha evne til å forstå og håndtere dine egne følelser, så vel som følelsene til dem rundt oss. En ting jeg har lært er at du aldri må glemme å lytte til den personen i rommet som sier minst. Jeg liker å hjelpe folk med å utvikle seg, hjelpe dem ut av skallet sitt, bygge opp selvtilliten deres og få dem til å oppnå mer enn de noensinne trodde de ville klare.