VI GIR OSS IKKE FØR VI HAR OPPNÅDD DET BESTE

Vi er raske og smidige, og alltid på utkikk etter nye vekstmuligheter. Vi former fremtiden ved å alltid søke å oppnå de aller beste resultatene. Førsteklasses ytelse, men aldri på bekostning av å gjøre ting riktig.

For å sikre at vi overholder selskapets strategi anvender vi en rekke økonomiske og ikke-økonomiske nøkkelindikatorer for ytelse (KPIer). Disse brukes til å forvalte felt og innretninger, påvise muligheter for bedre resultater og tilpasse våre driftsplaner til endrede omstendigheter.

Nøkkeltall

33
Produserende felt
148
Utvinningstillatelser
46.8mmboe
Produksjon
270mmboe
2P-reserver
512mmboe
2C-reserver
£913m
Justert driftskapital
£89m
Justert resultat etter skatt
£426m
Justert driftsresultat
£444m
Fri kontantstrøm